Joodse begraafplaats te Culemburg

 

Naar de hoofdpagina Nederlandse Kring Joodse genealogie

Deze pagina bevat een uittreksel van de begraafregisters van de Nederlands Gereformeerde kerk te Culenburg (Gelderland).
Zij bevatten een lijst met Joden begraven op de Joodse begraafplaats, kennerlijk via de bemiddeling van de gereformeerde kerk te Culenburg.
 

Courtesy Gerrit de Niet

7 januari 1743 "Is weggevoert het kind van den Jood Davids met kennisse" Pro Deo
27 juli 1743 "Is na Vianen weggevoerd het dode kind Van de Jood Benetto Allegoo, met kennisse" Pro Deo
14 oktober 1743 "Is weggevoerd het kind van de Jood Berend Davids met kennis" Pro Deo
17 januari 1763 "Is weggevoerd de huijsvrouw van Barent Davids na Vianen daarvoor genooten" 4 - " - "
28 maart 1765 "Is Begraven 't kind van Barend Davids, daarvoor Betaalt" 3 - " - "
5 juli 1767 "Is Begraven 't kind van de Jood Elias, bij avond" geremitteerd
17 juli 1765 "Is Begraven de Jood Sadok Levie, daarvoor betaalt" 4 - " - "
5 augustus 1767 "Is Begraven 't kind van de Joodin Sara Josep Polak bij avond op 't kerkhoff" 3 - " - "
28 augustus 1767 "Is Begraven 't kind van Elias de Jood" geremitteerd
11 oktober 1769 "Is Begraven Een Jodin gekomen van Wijk daarvoor betaalt" 4 - " - "
22 januari 1771 "Is Begraven Gomfert(?) Jacobs van Rijswijk op 't Joode Kerhoff" Geremitteerd
4 oktober 1771 "Is begraven de Huijsvrouw van Abraham Jacob Cohen op het joden Kerkhoff" 4 - " - "
9 oktober 1771 "Is begraven Jonas Davids op het Joden kerkhoff" 4 - " - "
13 oktober 1771 "Is begraven Esther Davids huijsvrouw van Eliazer Jeremia op het Joden kerkhoff" 4 - " - "
31 maart 1772 "Is begraven de vrouw van Zalomon Hijman" 4 - " - "
31 maart 1772 "Is begraven de huijsvrouw van Heijman De Jood" geremitteerd
1 april 1772 "is begraven het kind van Jakop Ruben op het Joode kerkhoff Zijnde halfdragt" 1 - 10 - "
27 april 1772 "is begraven Zimon Moses Jood van Buure op het Joode kerkhoff" 4 - " - "
28 juni 1772 "is begraven Abraham Cohen op 't Joode Kerkhoff" 4 - " - "
26 juli 1772 "is begraven een Jood van Wijk op 't Joode Kerkhoff" 4 - " - "
28 september 772 "is begraven het kind van Eleazar Barentze van der Praag op 't Joode kerkhoff" 3 - " - "
24 februari 1774 "het kind van Andries Harpman op 't Joode Kerkhoff" 3 - " - "
30 juli 1775 "is op het Joode Kerkhoff begraven Juffrouw Sara Colijn" 4 - " - "
2 september 1776 "is begraven op 't Joode Kerkhoff Jacob Ruben" 4 - " - "
6 januari 1777 "is begraven op 't Joode Kerkhoff 't kind van Isaak de Jood" 4 - " - "
23 april 1778 "is begraven het dood ter Wereld gekomen kind van Samuel de Wolf" 1 - 10 - "
6 december 1778 "op het Joode kerkhof Josua Abraham" 4 - " - "
12 januari 1779 "Is begraven op het Joode Kerkhoff Abrahem Zalomons" Pro Deo
24 februari 1780 "Op het Joode kerkhoff het kind van Mordechaij" 3 - " - "
15 maart 1780 "op het Joode kerkhoff het kind van Isaac Jacobs" 3 - " - "
29 september 1782 "Voor 't begraven van de Jood Heijman op 't Jode Kerkhoff" 4 - " - "
31 januari 1783 "Wegens 't vervoeren van 't lijk van Inbick(?) van Buuren Een Jodinne van hier na Muijden" 4 - " - "
13 juni 1783 "De dogter van Jacob Ruben op 't Jode Kerkhoff" Geremitteert
1 juni 1785 "Mejuffr. Heijmans van Tiel komende op 't Jode Kerkhoff" 4 - " - "
10 juli 1785 "Een kind van Heijmans te Tiel op 't Jode Kerkhoff" 3 - " - "
27 december 1787 "Een kind van Jacob Ruben op 't Jode Kerkhoff" 3 - " - "
23 september 1788 "Is begraven Een kind van Een vreemde Jodin op 't Jode Kerkhoff" Geremitteerd
16 november 1788 "Een kind van Een Vreemde Jodin op 't Jode Kerkhoff" Geremitteert
19 november 1789 "Is begraven op het Jode Kerkhoff een Vreemde Jodin in 't hoff van Holland overleden" Geremitteert
28 december 1789 "Een kind van Hijman Hijmans op 't Jode Kerkhof" 3 " - "
6 maart 1790 "Een kind van Samuel de Wolf aan de Kindersiekte overleden op 't Jode kerkhof" 3 - " - "
6 maart 1796 "Het Lijk van een Vreemde Jodin op het Jode Kerkhoff de Kerken Jura" geremitteert
23 maart 1796 "Een kind van Een Vreemde arme Jood, gen.t Andries Philip op het Joode kerkhoff" geremitteert
29 augustus 1799 "Een vreemde Jodin op 't Joden Kerkhoff" niets ontv.
11 april 1800 "Moses Cantor/op het Joden kerhoff" niets ontv.
17 februari 1802 "Een arme Jood op het Joode Kerkhoff" Pro Deo
24 november 1805 "Een kind van J: Heijman op het Jode Kerkhoff" Niets betaald
20 mei 1806 "Een kind van den Jood Abraham Levie op het Jode Kerkhof" Niets ontv.
5 juli 1807 "Een kind van Samuel Isak dood ter waereld gekomen op 't Jode kerkhof" Niets ontv.
13 juli 1807 "Johanna Nathans, huijvrouw van Samuel Jacob op het Jodekerkhoff" Niets ontv.
8 september 1807 "Andries Harpman op het Joode Kerkhoff" Niets ontv.
26 oktober 1807 "Johannes Isaak op het Jode Kerkhoff" Niets betaald
22 december 1808 "Saartje Tobias, weduwe Hijman van Thiel/op 't Jode Kerkhof" Niets betaald
11 july 1809 "H J Hijman, op 't jodekerkhof" Niets betaald
19 juny 1811 "Aron Jacob op 't Jode kerkhoff" Niets betaald

Naar de hoofdpagina Nederlandse Kring Joodse genealogie