Buitenland

Nederlands Indië

  • Sinds oktober 2014 is de website Asal Oesoel – subsite van de Indische Genealogische Verenging (IGV) – online. Asal Oesoel is een initiatief van de redactie van De Indische Navorscher (DIN), het jaarboek van de IGV, en is gericht op Indische familiegeschiedenis en genealogie.

België en Luxemburg

Frankrijk

   • GenAmi, Kring voor Joodse Genealogie in Frankrijk. – Cercle de Généalogie Juive de France.
   • Cercle de Genealogie Juive, Vereniging voor joodse genealogie in Frankrijk.

Duitsland

Groot Brittannië

Zwitserland

Middelandse Zee landen

   • Sephardic Genealogie, zeer vele links naar sites met genealogische gegevens en andere zaken van Sephardische Joden in diverse landen.
   • Nieuw: Voor liefhebbers van Sepharrdische muziek is dit boek interessant: Sephardi melodies, being the traditional liturgical chants of the Spanish & Portuguese Jews’ congregation, London

Israel

Oost Europa, Polen

Suriname

Brazilië

USA

  • American Jewish Archives
   Met Dr. Malcolm Stern’s werk:  “First American Jewish Families”, online in te zien.
   en links naar Joods Genealogische Verenigingen in de USA
  • New York, Steven Lasky’s Museum of Family History, met veel gegevens over Joodse Begraafplaatsen in die omgeving; ook veel links naar andere  USA-sites en informatie over Oost Europa.
  • Arizona
   Greater Phoenix Jewish Genealogical Society, Inc., A division of the Arizona Jewish Historical Society, 4710 N. 16th Street, Phoenix, AZ 85016 USA