Bestellen losse nummers

misjpoge2014-4Losse nummers van het Misjpoge-themanummer Selamat Sjabbat zijn te bestellen door €10,00 (€7,50 + portokosten €2,50) over te maken op rekening van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie,

NL90 INGB 0004508706

onder vermelding van het adres waarop u het nummer wilt ontvangen. Zij zijn tevens a €7,50 te koop in de museumwinkel van het Joods Historisch Museum, Amsterdam. Voor slechts €35,00 bent u lid van de NKvJG tot 31 december 2015 en ontvangt u het themanummer als welkomstgeschenk gratis thuis.

Symposium Joodse familiegeschiedenis

13th International Symposium on the History of the Jews in the Netherlands, georganiseerd door het Menasseh ben Israel Instituut in het gebouw van de KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam (1-2 december) met een openingsbijeenkomst op 30 november in het Joods Historisch Museum. Voertaal Engels.

(Dutch) Jewish History through the Prism of the Family

Klik hier voor het programma, kosten en aanmeldingsformulier.

Themanummer Misjpoge: Selamat Sjabbat

genealogie1Het vierde nummer van de Misjpoge is verschenen, het is een bijzonder themanummer geworden getiteld “Selamat Sjabbat”, de onbekende geschiedenis van de Joden in Nederlands-Indië.
Dit themanummer is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Joods Historisch  Museum en het Menasseh ben Israel Instituut.

Omdat zich in het uitgestrekte eilandenrijk van Nederlands-Indië nooit een grote, hechte gemeenschap heeft gevormd, beperkt de Joodse geschiedenis zich tot de verhalen van individuen, families en een enkele kleine gemeenschap. Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor dit themanummer en staan tevens centraal in de tentoonstelling Selamat Sjabbat in het Joods Historisch Museum.
[Read more…]

23 november: Ewoud Sanders over de boekenjood

In zijn lezing De handel en wandel van de boekenjood. Over vermaarde, vergeten en fictieve straatboekhandelaren trekt de journalist en historicus Ewoud Sanders de geschiedenis na van de (Nederlandse) boekenjood: zowel van het woord, als van de mensensoort. [Read more…]

BASISCURSUS JOODSE GENEALOGIE (online) VAN CRESCAS VOOR NKvJG-LEDEN

crescas_logoDe Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie biedt nieuwe leden de mogelijkheid gratis de online-cursus Joodse genealogie te volgen van Joods Educatief Centrum Crescas (cursus DIG04). Deze actie geldt tot 31 december 2014. Geef u nu op als lid, dan betaalt u voor de rest van 2014 een contributie van slechts €17,50 (lidmaatschap €35 per jaar inclusief abonnement op Misjpoge) én krijgt gratis toegang tot de online-cursus van Crescas. Huidige leden van de NKvJG ontvangen een speciale reductie op de toch al lage introductieprijs van Crescas (€17,50) en betalen slechts €10 voor de cursus. [Read more…]

Joods Utrecht

Han Lettinck en Els Boon zijn bezig met een groot onderzoek naar Joods Utrecht.
Beschikt u over documenten, foto’s of andere informatie? Han en Els zouden deze graag ontvangen. U kunt contact met hen opnemen via info@nljewgen.org

375 jaar Joden in Suriname

375In 1639 vestigden zich de eerste Sefardische Joden in Cassipora aan de bovenloop van de Surinamerivier. De stichting 375 jaar Joden in Suriname organiseert 20-26 oktober in Suriname een herdenking waarin op gevarieerde wijze aandacht zal worden geschonken aan de rijke Joodse geschiedenis van het land. Zie voor het programma en meer informatie de website van de stichting.

Ontwaken met een vraag

genealogisch testament van Ze’ev Bar

Op de algemene ledenvergadering van de Kring, 30 maart 2014 in Amsterdam, sprak senior-lid Ze’ev Bar na zijn lezing over de families Weyl zijn ‘genealogisch testament’ uit: [Read more…]

Begraafplaats Zeeburg: vrijwilligers gezocht

De Joodse Begraafplaats Zeeburg bestaat in 2014 driehonderd jaar. In 2013 zijn ruim honderd grafstenen op Zeeburg professioneel gerestaureerd.Stenen zijn waar mogelijk aan elkaar gelijmd, recht geplaatst en van een goede fundering voorzien. De Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg krijgt regelmatig vragen van derden over op Zeeburg begraven familieleden. Helaas ontbreekt een goede cartotheek. [Read more…]