Ontwaken met een vraag

genealogisch testament van Ze’ev Bar

Op de algemene ledenvergadering van de Kring, 30 maart 2014 in Amsterdam, sprak senior-lid Ze’ev Bar na zijn lezing over de families Weyl zijn ‘genealogisch testament’ uit: [Lees verder]

Nieuwe voorzitter gekozen

De leden van de Kring hebben op de algemene ledenvergadering op 30 maart in Amsterdam de heer Rogier Foyer gekozen tot nieuwe voorzitter. In zijn eerste woorden sprak de heer Foyer grote dank uit aan scheidend voorzitter Albert Bremer.

Lezing over Joods Winschoten

15 juni 2014: Lodewijk Everts, voorzitter van de Stichting Joods Verleden Winschoten over
Opkomst, bloei en ondergang Joodse gemeenschap Winschoten
De bloei van de Joodse gemeenschap in Winschoten dateert van de Franse tijd. Zij had veel te maken met de centrale positie van Winschoten ten opzichte van het Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën. [Lees verder]

Begraafplaats Zeeburg: vrijwilligers gezocht

De Joodse Begraafplaats Zeeburg bestaat in 2014 driehonderd jaar. In 2013 zijn ruim honderd grafstenen op Zeeburg professioneel gerestaureerd.Stenen zijn waar mogelijk aan elkaar gelijmd, recht geplaatst en van een goede fundering voorzien. De Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg krijgt regelmatig vragen van derden over op Zeeburg begraven familieleden. Helaas ontbreekt een goede cartotheek. [Lees verder]

In Memoriam Reinier Bobbe, 1937-2014

Op 16 januari overleed Reinier Bobbe. Reinier was een dienstbaar mens, altijd bereid een ander te helpen. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Joodse genealogie in Nederland is van grote betekenis geweest. [Lees verder]

Aanbieding via Stichting De Vey Mestdagh

Een bijzondere en exclusieve aanbieding: de boeken die door de Stichting De Vey Mestdagh zijn uitgegeven. Deze stichting heeft in ongeveer veertig jaar in 14 monumentale boeken de geschiedenis van Joods Groningen vastgelegd aan de hand van de 6000 Joodse grafstenen in Groningen. [Lees verder]