23 november: Ewoud Sanders over de boekenjood

In zijn lezing De handel en wandel van de boekenjood. Over vermaarde, vergeten en fictieve straatboekhandelaren trekt de journalist en historicus Ewoud Sanders de geschiedenis na van de (Nederlandse) boekenjood: zowel van het woord, als van de mensensoort. [Read more...]

BASISCURSUS JOODSE GENEALOGIE (online) VAN CRESCAS VOOR NKvJG-LEDEN

crescas_logoDe Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie biedt nieuwe leden de mogelijkheid gratis de online-cursus Joodse genealogie te volgen van Joods Educatief Centrum Crescas (cursus DIG04). Deze actie geldt tot 31 december 2014. Geef u nu op als lid, dan betaalt u voor de rest van 2014 een contributie van slechts €17,50 (lidmaatschap €35 per jaar inclusief abonnement op Misjpoge) én krijgt gratis toegang tot de online-cursus van Crescas. Huidige leden van de NKvJG ontvangen een speciale reductie op de toch al lage introductieprijs van Crescas (€17,50) en betalen slechts €10 voor de cursus. [Read more...]

Joods Utrecht

Han Lettinck en Els Boon zijn bezig met een groot onderzoek naar Joods Utrecht.
Beschikt u over documenten, foto’s of andere informatie? Han en Els zouden deze graag ontvangen. U kunt contact met hen opnemen via info@nljewgen.org

375 jaar Joden in Suriname

375In 1639 vestigden zich de eerste Sefardische Joden in Cassipora aan de bovenloop van de Surinamerivier. De stichting 375 jaar Joden in Suriname organiseert 20-26 oktober in Suriname een herdenking waarin op gevarieerde wijze aandacht zal worden geschonken aan de rijke Joodse geschiedenis van het land. Zie voor het programma en meer informatie de website van de stichting.

Ontwaken met een vraag

genealogisch testament van Ze’ev Bar

Op de algemene ledenvergadering van de Kring, 30 maart 2014 in Amsterdam, sprak senior-lid Ze’ev Bar na zijn lezing over de families Weyl zijn ‘genealogisch testament’ uit: [Read more...]

Begraafplaats Zeeburg: vrijwilligers gezocht

De Joodse Begraafplaats Zeeburg bestaat in 2014 driehonderd jaar. In 2013 zijn ruim honderd grafstenen op Zeeburg professioneel gerestaureerd.Stenen zijn waar mogelijk aan elkaar gelijmd, recht geplaatst en van een goede fundering voorzien. De Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg krijgt regelmatig vragen van derden over op Zeeburg begraven familieleden. Helaas ontbreekt een goede cartotheek. [Read more...]

Bezoek aan Den Haag

Portugese Synagoge te Den Haag, Jan Caspar Philips (1736 – 1775) (collectie Rijksmuseum)

Portugese Synagoge te Den Haag, Jan Caspar Philips (1736 – 1775) (collectie Rijksmuseum)

Zondag 21 september 2014: Rabbijn Marianne van Praag ontving ons om 13u. in synagoge Beth Jehoeda (LJG) aan de Prinsessegracht 26. Zij sprak over de geschiedenis van de in 1726 is ingewijde synagoge. Aansluitend sprak Prof. dr Wim Willems (Haagse campus, Universiteit Leiden) over zijn onderzoeksproject De familie Barsam: Van Jaworow naar Scheveningen. Het in 2016 te verschijnen boek van professor Willems zal verhalen over de herkomst en achtergrond van de talrijke Joodse families ‘op’ Scheveningen. Zie ook de projectwebsite Harstenhoekweg.

Ter afsluiting wandelden leden van de Krning door Joods Den Haag onder leiding van Remco Dörr.