In Memoriam Leo Vromen

Op zondag 13 maart 2016 is Leo Vromen in zijn woonplaats Baarn op 85-jarige leeftijd overleden. Leo behoort tot de oprichters van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie. [Read more…]

Op zoek naar mijn onbekende vader

zondag 19 juni, 14.00 uur in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, vergadercentrum 6e verdieping

Op Vaderdag spreekt Raya Lichansky over haar zoektocht die nog maar kort geleden begon maar al veel opleverde. Ter introductie: [Read more…]

Beleidsvisie 2016

In de bijna dertig jaren die zijn verstreken sinds de oprichting van onze vereniging is de omgeving van het onderzoek naar joodse genealogie en familiegeschiedenis drastisch veranderd. Dat vereist aanpassingen in onze werkwijze. [Read more…]

NKvJG op Facebook

facebookHet bestuur roept leden die actief zijn op Facebook op zich aan te melden bij de besloten Facebookgroep ‘Nederlandse Kring voor Joodse genealogie’. [Read more…]

Joodse oorlogsslachtoffers uit Drenthe in familiaal verband

Op allerlei manieren wordt geprobeerd de herinnering aan de slachtoffers van de Sjoa levendig te houden. In veel plaatsen in Nederland zijn stichtingen en comités actief bezig met het leggen van Stolpersteine. Dankzij een eigen struikelsteen voor ieder afzonderlijk oorlogsslachtoffer wordt duidelijk, dat het niet om een collectief gaat. Het gaat om individuele mensen.

[Read more…]

Buurtkaarten van de Amsterdamse Jodenbuurt 18e-19e eeuw

NU ONLINE TE RAADPLEGEN
[English translation below]

De meeste genealogen kennen weliswaar de adressen van hun voorouders en andere verwanten, maar zouden willen visualiseren waar die in de Jodenbuurt te vinden zijn of waren. Als appendix voor zijn familieboek bewerkte ons lid Ko Sturkop daartoe de zgn. Loman-kaarten (Stadsarchief Amsterdam) en voegde die bovendien samen tot een totaaloverzicht. Hiermee vindt men de ligging van een gezochte straat, gracht of plein, zowel binnen dat totaaloverzicht als – in detail – binnen de betreffende buurt. Het is voorzien van een straatnamenregister waarin ook verouderde straatnamen zijn opgenomen. Per buurt is bovendien is beschrijving van die buurt toegevoegd. [Read more…]

Genealogie en Escamoth

TonTielendoor Ton Tielen
lezing, 22 november 2015

Inleiding
De geschiedenis van de Portugees-Israëlitische Gemeente Amsterdam is buitengewoon fascinerend, en heeft vele historici in verleden en heden beziggehouden en zal dat blijven doen. Het archief van deze Gemeente, bewaard in het Stadsarchief Amsterdam, is benut, maar niet uitgeput. Maar het zijn vooral historici die dat gedaan hebben en nu nog doen. [Read more…]

Ha’amoed: De Vuurzuil

haamoed Ha’amoed: 14-daagsch orgaan voor Joodsch Den Haag. Officieel orgaan van gecombineerde Haagsche Joodsche wijk-, cultuur-, sport- en jeugdvereenigingen, 1931-1940.

Jaargangen uit de jaren dertig zijn nu als PDF te downloaden van de site van het Haags gemeente archief, klik hier.