NKvJG op Facebook

facebookHet bestuur roept leden die actief zijn op Facebook op zich aan te melden bij de besloten Facebookgroep ‘Nederlandse Kring voor Joodse genealogie’. [Read more…]

ALV 2016 en Beleidsvisie

In de bijna dertig jaren die zijn verstreken sinds de oprichting van onze vereniging is de omgeving van het onderzoek naar joodse genealogie en familiegeschiedenis drastisch veranderd. Dat vereist aanpassingen in onze werkwijze. [Read more…]

Buurtkaarten van de Amsterdamse Jodenbuurt 18e-19e eeuw

NU ONLINE TE RAADPLEGEN
[English translation below]

De meeste genealogen kennen weliswaar de adressen van hun voorouders en andere verwanten, maar zouden willen visualiseren waar die in de Jodenbuurt te vinden zijn of waren. Als appendix voor zijn familieboek bewerkte ons lid Ko Sturkop daartoe de zgn. Loman-kaarten (Stadsarchief Amsterdam) en voegde die bovendien samen tot een totaaloverzicht. Hiermee vindt men de ligging van een gezochte straat, gracht of plein, zowel binnen dat totaaloverzicht als – in detail – binnen de betreffende buurt. Het is voorzien van een straatnamenregister waarin ook verouderde straatnamen zijn opgenomen. Per buurt is bovendien is beschrijving van die buurt toegevoegd. [Read more…]

Genealogie en Escamoth

TonTielendoor Ton Tielen
lezing, 22 november 2015

Inleiding
De geschiedenis van de Portugees-Israëlitische Gemeente Amsterdam is buitengewoon fascinerend, en heeft vele historici in verleden en heden beziggehouden en zal dat blijven doen. Het archief van deze Gemeente, bewaard in het Stadsarchief Amsterdam, is benut, maar niet uitgeput. Maar het zijn vooral historici die dat gedaan hebben en nu nog doen. [Read more…]

Ha’amoed: De Vuurzuil

haamoed Ha’amoed: 14-daagsch orgaan voor Joodsch Den Haag. Officieel orgaan van gecombineerde Haagsche Joodsche wijk-, cultuur-, sport- en jeugdvereenigingen, 1931-1940.

Jaargangen uit de jaren dertig zijn nu als PDF te downloaden van de site van het Haags gemeente archief, klik hier.

Joden in Suriname

zojuist verschenen:
Ben Ipenburg, Joden in Suriname, 400 jaar Surinaams Jodendom 

Honderden jaren waren Joden nadrukkelijk aanwezig in Suriname. Vanwege hun godsdienst werden ze in de vijftiende en zestiende eeuw uit Spanje en Portugal verdreven. Velen trokken naar Amsterdam en van daaruit naar Brazilië en Suriname. Desperaat vanwege de vervolgingen waren ze avontuurlijk en ondernemend. Ze werden plantagehouder en handelaar. Aan de Surinamerivier hadden ze hun eigen dorp Jodensavanne. Daar konden ze door de privileges die ze kregen een eigen Joodse natie binnen de kolonie vormen. Dat was uniek in de wereld. [Read more…]

Ze’ev Bar spreekt…

… over zijn jeugd, zijn ouders, vlucht uit Zwickau naar Den Haag en de onderduik op de Veluwe in het ‘Verscholen Dorp’ bij Vierhouten.

Klik hier.

Facebook Group: Sephardic Diaspora

David Mendoza, Michael Waas and I created the group The Sephardic Diaspora. This group will bring together people interested in the history and genealogy of the `Men of the Nation` – the men and women descended from Spanish and Portuguese Jews and New Christians. [Read more…]