Ton Tielen over Sephardische genealogie

zondag 22 november, 14u in de OBAmsterdam

PIG,jpgTon Tielen zal spreken over het archief van de Portugees-Israëlitische Gemeente te Amsterdam als bron voor genealogische gegevens. Hij zal in het kort vertellen hoe het archief in elkaar zit, en hoe het zich ontwikkeld heeft. Hij zal laten zien dat de Besluitenboeken van de Gemeente testamenten en legaten bevatten, dat er gegevens te vinden zijn over nieuwe leden en nieuwe armen, en dat hier benoemingen van personeel en van functionarissen zijn te vinden.

De lezing gaat voorts over de boekhouding van de Gemeente en hoe deze gebruikt kan worden om enerzijds families te reconstrueren en anderzijds te laten zien hoe families zich sociaal-economisch ontwikkelden in de loop der tijd. Ook de archieven van de broederschappen bevatten materiaal dat voor genealogen van belang is.

[Read more…]

Ha’amoed: De Vuurzuil

haamoed Ha’amoed: 14-daagsch orgaan voor Joodsch Den Haag. Officieel orgaan van gecombineerde Haagsche Joodsche wijk-, cultuur-, sport- en jeugdvereenigingen, 1931-1940.

Jaargangen uit de jaren dertig zijn nu als PDF te downloaden van de site van het Haags gemeente archief, klik hier.

Joodse geschiedenis in de Nederlandse koloniën

Evenals vorig jaar organiseert het Menasseh ben Israel Instituut in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier en de Illustere School van de Universteit van Amsterdam een college in de Wintersnoge:

Vanuit de Wintersnoge naar de tropen – Joodse geschiedenis in de Nederlandse koloniën [Read more…]

Joden in Suriname

zojuist verschenen:
Ben Ipenburg, Joden in Suriname, 400 jaar Surinaams Jodendom 

Honderden jaren waren Joden nadrukkelijk aanwezig in Suriname. Vanwege hun godsdienst werden ze in de vijftiende en zestiende eeuw uit Spanje en Portugal verdreven. Velen trokken naar Amsterdam en van daaruit naar Brazilië en Suriname. Desperaat vanwege de vervolgingen waren ze avontuurlijk en ondernemend. Ze werden plantagehouder en handelaar. Aan de Surinamerivier hadden ze hun eigen dorp Jodensavanne. Daar konden ze door de privileges die ze kregen een eigen Joodse natie binnen de kolonie vormen. Dat was uniek in de wereld. [Read more…]

Ze’ev Bar spreekt…

… over zijn jeugd, zijn ouders, vlucht uit Zwickau naar Den Haag en de onderduik op de Veluwe in het ‘Verscholen Dorp’ bij Vierhouten.

Klik hier.

Facebook Group: Sephardic Diaspora

David Mendoza, Michael Waas and I created the group The Sephardic Diaspora. This group will bring together people interested in the history and genealogy of the `Men of the Nation` – the men and women descended from Spanish and Portuguese Jews and New Christians. [Read more…]

De Pauper Portretten: oproep

In 2008 kwam Het Pauperparadijs uit, geschreven door Suzanna Jansen. Het boek handelt over haar betovergrootmoeder Roza Dingemans die met haar gezin in Veenhuizen terecht komt. Suzanna volgt de vijf generaties van nakomelingen van het gezin [Read more…]

Website krantenarchief Delpher vernieuwd

De website van het Nederlands krantenarchief Delpher is vernieuwd. Niet alleen het uiterlijk, maar ook de zoekopties. Zoeken met booleaanse operatoren is mogelijk gemaakt en gebruik van wild cards is geoptimaliseerd. De zoekbalk is intuïtiever in gebruik en het geheel geschikt voor tablets en mobiele telefoons. Daarnaast is het nu mogelijk om suggesties te krijgen voor historische spellingvarianten (bèta). Klik voor een instructiefilmpje hier.

Bestellen losse nummers

misjpoge2014-4Losse nummers van het Misjpoge-themanummer Selamat Sjabbat zijn te bestellen door €10,00 (€7,50 + portokosten €2,50) over te maken op rekening van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie,

NL90 INGB 0004508706

onder vermelding van het adres waarop u het nummer wilt ontvangen. Zij zijn tevens a €7,50 te koop in de museumwinkel van het Joods Historisch Museum, Amsterdam. Voor slechts €35,00 bent u lid van de NKvJG tot 31 december 2015 en ontvangt u het themanummer als welkomstgeschenk gratis thuis.