Joodse geschiedenis in de Nederlandse koloniënEvenals vorig jaar organiseert het Menasseh ben Israel Instituut in samenwerking met het Joods Cultureel Kwartier en de Illustere School van de Universteit van Amsterdam een college in de Wintersnoge:

Vanuit de Wintersnoge naar de tropen – Joodse geschiedenis in de Nederlandse koloniën [Read more…]

Ze’ev Bar spreekt…

… over zijn jeugd, zijn ouders, vlucht uit Zwickau naar Den Haag en de onderduik op de Veluwe in het ‘Verscholen Dorp’ bij Vierhouten.

Klik hier.

Facebook Group: Sephardic Diaspora

David Mendoza, Michael Waas and I created the group The Sephardic Diaspora. This group will bring together people interested in the history and genealogy of the `Men of the Nation` – the men and women descended from Spanish and Portuguese Jews and New Christians. [Read more…]

De Pauper Portretten: oproep

In 2008 kwam Het Pauperparadijs uit, geschreven door Suzanna Jansen. Het boek handelt over haar betovergrootmoeder Roza Dingemans die met haar gezin in Veenhuizen terecht komt. Suzanna volgt de vijf generaties van nakomelingen van het gezin [Read more…]

Website krantenarchief Delpher vernieuwd

De website van het Nederlands krantenarchief Delpher is vernieuwd. Niet alleen het uiterlijk, maar ook de zoekopties. Zoeken met booleaanse operatoren is mogelijk gemaakt en gebruik van wild cards is geoptimaliseerd. De zoekbalk is intuïtiever in gebruik en het geheel geschikt voor tablets en mobiele telefoons. Daarnaast is het nu mogelijk om suggesties te krijgen voor historische spellingvarianten (bèta). Klik voor een instructiefilmpje hier.

Bestellen losse nummers

misjpoge2014-4Losse nummers van het Misjpoge-themanummer Selamat Sjabbat zijn te bestellen door €10,00 (€7,50 + portokosten €2,50) over te maken op rekening van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie,

NL90 INGB 0004508706

onder vermelding van het adres waarop u het nummer wilt ontvangen. Zij zijn tevens a €7,50 te koop in de museumwinkel van het Joods Historisch Museum, Amsterdam. Voor slechts €35,00 bent u lid van de NKvJG tot 31 december 2015 en ontvangt u het themanummer als welkomstgeschenk gratis thuis.

Themanummer Misjpoge: Selamat Sjabbat

genealogie1Het vierde nummer van de Misjpoge is verschenen, het is een bijzonder themanummer geworden getiteld “Selamat Sjabbat”, de onbekende geschiedenis van de Joden in Nederlands-Indië.
Dit themanummer is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Joods Historisch  Museum en het Menasseh ben Israel Instituut.

Omdat zich in het uitgestrekte eilandenrijk van Nederlands-Indië nooit een grote, hechte gemeenschap heeft gevormd, beperkt de Joodse geschiedenis zich tot de verhalen van individuen, families en een enkele kleine gemeenschap. Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor dit themanummer en staan tevens centraal in de tentoonstelling Selamat Sjabbat in het Joods Historisch Museum.
[Read more…]

Joods Utrecht

Han Lettinck en Els Boon zijn bezig met een groot onderzoek naar Joods Utrecht.
Beschikt u over documenten, foto’s of andere informatie? Han en Els zouden deze graag ontvangen. U kunt contact met hen opnemen via info@nljewgen.org

Ontwaken met een vraag

genealogisch testament van Ze’ev Bar

Op de algemene ledenvergadering van de Kring, 30 maart 2014 in Amsterdam, sprak senior-lid Ze’ev Bar na zijn lezing over de families Weyl zijn ‘genealogisch testament’ uit: [Read more…]